среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenie plastykowe na plot i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych przypadków.

Stawianie plot z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Plot Winylowe na plot i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski PCV na plot i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachety z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak planowane sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy projektowane plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий